Skriv ut sidanStart > 2002 - 2012 > 2003 > Översiktsplan 2003 Som Webbtidning
Start > 2002 - 2012 > 2003 > Översiktsplan 2003 Som Webbtidning

 

Planenheten Värmdö kommun

Översiktsplan för Värmdö kommun antagen i juni 2003

Här finns planen uppdelad i mindre filer. 

Översiktsplanen

Sid 1-4 (111kB)
- Inledning
- Strategiska frågor för Värmdös utveckling

Sid 5-6
-
Innehåll
- Vad är en översiktsplan?

Sid 7 (5 242kB)
- Vad har hänt sen den förra översiktsplanen antogs? Karta.


Sid 8-12 (137kB)
- Översiktsplanering i Värmdö kommun
- Kort om Värmdös historia
- Värmdö i regionen

Sid 13 (2 845kB)
- Karta

Sid 14-18 (141kB)
- Mellankommunala frågor
- Måldokument
- Befolkning

Sid 19 (2 205kB)
- Karta

Sid 20-21
- Vård och omsorg
- Skola och förskola


Sid 22 (5 939kB)
- Förutsättningar + karta

Sid 23-24
- Kultur och fritid

Sid 25 (3 817kB)
- Karta

Sid 26-27 (6 105kB)
- Riksintressen + karta

Sid 28-32 (115kB)
- Allmänna intressen
- Kulturmiljöer av riksintresse
- Kulturmiljöer av lokalt intresse

Sid 33 (5 015kB)
- Karta


Sid 34-35 (4 661kB)
- Skydd av natur + karta

Sid 36-37 (5 978kB)
- Allmänna intressen + karta

Sid 38-39 (3 582kB)
- Gröna strukturer + karta

Sid 40-42 (65kB)
- Allmänna intressen
- Stränder och strandskydd

Sid 43 (231 kB)
- Karta

Sid 44-45 (4 882kB)
- Sjöar och vattendrag + karta

Sid 46-52 (200kB)
- Våtmarker och grunda vikar
- Marin miljö
- Båtliv
- Besöksnäring och turism
- Försvarets verksamhet

Sid 53 (6 072kB)
- Karta

Sid 54-55 (3 517kB)
- Vattenförsörjning + karta

Sid 56-57 (4 917kB)
- Teknisk försörjning + karta

Sid 58 (4 496kB)
- Karta


Sid 59 (5 175kB)
- Karta

Sid 60-61 (4 864kB)
- Teknisk försörjning + karta

Sid 62-64
- Avlopp

Sid 65 (5 829kB)
- Karta

 Sid 66-67
- Avfall
- Energi


Sid 68-71
- Trafik

- Karta trafik
- Karta vägar

Sid 72 (6 033kB)
- IT och telefoni

Sid 73-74 (6 070kB)
- Mark och större markägare

- Karta (538kB)
Bebyggelse

Sid 75-77
-Bebyggelse
- Karta (477kB)

Sid 78-80 - Nya bostadsområden
- Befintlig bebyggelse
- Karta (694kB)

Sid 82-83
- Arbetsplatser

Förändringsområden

Sid 84-87
- Förändringsområden
- Karta (785kB)

Sid 88-89 (342kB)
- Mörtnäs och Korpholmen
- Karta

Sid 90-91 (354kB)
- Kolvik + karta

Sid 92-93 (448kB)
- Brunn-Lövhamra samt en del av Gamla Brunnsvägen + karta

Sid 94-95 (247kB)
- Torsby + karta

Sid 96-97 (609kB)
- Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma + karta

Centrumområden
Sid 98-101 (441kB)
- Centrumområden
- Gustavsberg
- Karta

Sid 102-103 (403kB)
- Brunn + karta

Sid 104-105 (297kB)
- Hemmesta + karta

Sid 106-107 (513kB)
- Stavsnäs + karta

Sid 108-109 (185kB)
- Björkås + karta

Skärgården

Sid 110-115 (1 516kB)
- Skärgården
- De fem stora öarna
- Svartsö
- Karta

Sid 116-117 (1 198kB)
- Möja + karta

Sid 118-119 (381kB)
- Sandhamn (Sandön) + karta

Sid 120-121 (1 125kB)
- Runmarö + karta

Sid 122-123 (2 558kB)
- Nämdö +karta

Övrigt

Sid 124-125 (379kB)
- Miljö- och riskfaktorer
- Karta

Sid 126-129 (135kB)
- Miljö- och riskfaktorer forts
- Karta

Sid 130-134 (185kB)
- Ordförklaringar
- Granskningsyttrande

 

 

 
Innehållsförteckning (länkar under rubriken Översiktsplanen)
Inledning
 
  Bebyggelse

 

Vad är en översiktsplan?
6
Bebyggelse
75
Översiktsplanering i Värmdö kommun
8
Nya bostadsområden
78
Kort om Värmdös historia
9
Befintlig bebyggelse
80
Värmdö i regionen
11
Arbetsplatser
82
Mellankommunala frågor
14
 
 
Måldokument
15
Förändringsområden
 
 
 
Förändringsområden
84
Förutsättningar
 
Mörtnäs och Korpholmen
88
Befolkning
17
Kolvik
90
Vård och omsorg
20
Brunn-Lövhamra samt del av Gamla Brunnsvägen
92
Förskola och skola
21
Torsby
94
Kultur och fritid
23
Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma
96
 
 
 
 
Allmänna intressen
 
Centrumområden  
Riksintressen
26
Centrumområden
98
Kulturmiljöer av riksintresse
30
Gustavsberg
99
Kulturmiljöer av lokalt intresse
32
Brunn
102
Skydd av natur
34
Hemmesta
104
Gröna strukturer
38
Stavsnäs
106
Stränder och strandskydd
41
Björkås
108
Sjöar och vattendrag
44
 
 
Marin miljö
47
Skärgården
 
Båtliv
47
Skärgården
110
Besöksnäring och turism
51
De fem stora öarna
113
Försvarets verksamhet
52
Svartsö
114
 
 
Möja
116
Teknisk försörjning
 
Sandhamn
118
Vattenförsörjning
54
Runmarö
120
Avlopp
62
Nämdö
122
Avfall
66
 
 
Energi
67
Övrigt
 
Trafik
68
Miljö- och riskfaktorer
124
IT och telefoni
72
Ordförklaringar
130
 
 
Länsstyrelsens granskningsyttrande
131
Markägare
 
 
 
Mark och större markägare
73
 
 
 

CMS admin »