Skriv ut sidanStart > 2015
Start > 2015

2015

Uppdatering angående läget med detaljplanering och VA.

Nedan finns alla planhandlingar överklagan ska göras senast 2015-06-01

Utbyggnaden av VA kommer ej att påbörjas innan huvudavloppsledningen och pumpstationen vid Västerängen är färdigställd, det vill säga att när gång och cykelbana blir klar.


Skrivelse 2015-01-08  
Utställningsutlåtande 141216  
  Antagandehandlingar   
Plankarta del 1
   Plankarta del 2
 Planbeskrivning  
  Genomförandebeskrivning  
  Markintrångskarta  
  Utställningsutlåtand 150325  
   Bilaga utställningsutåtande


 
     
   
   

Ladda hem acrobat reader här  

 

CMS admin »