Skriv ut sidanStart > 2014
Start > 2014


2014

Uppdatering angående läget med detaljplanering och VA.

Trafikverket har fattat beslut om arbetsplanen för gång och cykelvägen utmed Stavsnäsvägen. Arbetet med att anlägga gång och cykelbana kommer att ske under hösten och vintern för att inte hindra trafiken Detta kan tidigast starta under hösten 2014 men troligtvis under hösten 2015. Beroende på om det blir överklaganden.

Kommunen räknar med att ställa ut detaljplanen för Strömma S4B under våren 2014, detaljplanen för Strömma S4D ligger längre bort i tiden, Strömmadal S4C
kommer att ske tidigare. Kommunen har från början räknat med att kunna göra ett förenklat planförfarande för Strömma S4D men har nu ändrat sig och kommer att göra ett normalt planförfarande vilket gör att det drar ut på tiden.

Utbyggnaden av VA kommer ej att påbörjas innan huvudavloppsledningen och pumpstationen vid Västerängen är färdigställd, det vill säga att när gång och cykelbana blir klar.

Utställningen av detaljplanen pågår fram till 2014-06-13


Skrivelse 2014-06-12  
info utstallning 2014-0520-0613  
140414_Utställning_Strömma_S4B_genomförandebeskrivning   
 140414_Utställning_Strömma_S4B_Markintrångskarta  
 140414_Utställning_Strömma_S4B_planbeskrivning  
 140414_Utställning_Strömma_S4B_Plankarta_del1  
 140414_Utställning_Strömma_S4B_Plankarta_del2  
 Behovsbedömning+och+checklista_110201  
 Bullerutredning_rev01_130213  
 Dagvattenutredning_100517  
 Miljöjuridisk+utredning_Kroksjöns+avvattning_140226  
   Översiktlig+naturbeskrivning_140308  
  ___________________________________________________________________  
  http://www.bevarastromma.se/oppen_fiber.html
 

Info gällande öppen fiber 

 
  Beställnings blankett gällande öppen fiber  
   

Brochyr 1 

 

 

Brochyr 2 
  ___________________________________________________________________
Info Strömma 
Info Strömmadal 
Anslutningsavgift komunalt vatten 2014
VA-lan  
Vatten avlopp
Vanliga frågor

   
   

   
     
   
   

Ladda hem acrobat reader här  

 

CMS admin »