2011

Här kommer det att presenteras information angående planer på att exploatera strömma med bl.a. bygge av ca.100 nya fastigheter på våra grönområden,
Skrivelser, översiktsplaner, kommunens planer m.m.

 

Samrådsredogörelse Detaljplan 2011-08-23  
VA information Värmdövik  2011-08-18  
  Minnesanteckningar Kommunmöte  2011-06-09  
  Yttrande Detaljplan   2011-04-30  
  Karta markintrång 2011-04-04  
Styckningsförslag  2011-04-04  
  Samrådsinformation 2011-04-04  
 Detaljplan S4B 2011-04-04  
Minnesanteckningar Kommunmöte  2011-02-17   
     

Ladda hem acrobat reader här  

CMS admin »