2010

Skrivelser m.m. angående

översiktsplanen, skrivelser, kommunens planer m.m.

  Minnesanteckningar Kommunmöte 2010-11-18  
  Plankarta S4A 2010-11-03  
  Planbeskrivning S4A 2010-11-03  
  Informationsblad S4A 2010-11-03  
  Detaljplan _1959_54:1S4A 2010-11-03  
  Begreppslista S4A 2010-11-03  

 

Minnesanteckningar Kommunmöte 2010-09-16  
  Naturbeskrivning S-4 Strömma  2010-09-08  
  Karta Naturbeskrivning
  Yttrande översiktsplan 2010-2030 2010-08-27
 

Ladda hem PDF-filer till din dator och läs när du har tid. Högerklicka på filen och välj "Spara som...". Observera att filerna är tunga.

Det går även att klicka på länken och läsa direkt

 
       
  1. Förord och innehåll 2. Vision 2030 3. Planering i Värmdö
 

4. Strategiska frågor

5. Livet i Värmdö 6. Mark och vatten
 

7. Hälsa och säkerhet

8. Teknisk försörjning 9. Utveckling i Värmdö
 

10. Skärgårdens utveckling

11. Konsekvensbedömning 12. Karta (A2)
       
   Samrådshandling 2010-2030
   
  § 113 Domstols beslut Norrtälje  2010-07-29
  Dagvattenutredning  2010-05-17 
  Karta Dagvattenutredning
 

Minnesanteckningar kommunmöte 2010-04-29

  Yttrande byggplaner 2010-03-08
  Fastighetsägarens nya byggplaner 2010
   
   
   

Ladda hem acrobat reader här

 

CMS admin »